Zmena územného plánu na námestí Jána Pavla II.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bratislave dňa 2.2.2012 som otvoril tému budúcej podoby Námestia Jána Pavla II.. Na tomto mieste pri Chorvátskom ramene v roku 2003 odslúžil slávnostnú bohoslužbu bývalý pápež. Námestie má už svoje meno aj napriek tomu, že ešte nie je vybudované. Všeobecne ide o nezvyklú prax ktorá dokazuje, že toto miesto má symbolický význam. Toto územie je navyše jednou z posledných nezastavaných lokalít v Petržalke.
Petržalka o toto vzácne územie nedávno takmer prišla. Lokalita sa totiž ocitla na zozname pozemkov, ktoré boli určené k zámene za karloveské územie známe ako „Kráľova hora“. Tento zámer sa našťastie podarilo na poslednú zastaviť a námestie zostalo v rukách samosprávy. Po získaní pozemku by na ňom súkromný investor nepochybne zahájil výstavbu, pričom jediným limitom je v tomto prípade územný plán hlavého mesta. Ten tu pripúšťa rozsiahlu výstavbu administratívnych budov a bytov (kódy 201 a 501).

Riziko, že samospráva nad týmto územím stratí kontrolu tu pretrváva aj do budúcnosti. A preto som hneď na druhý deň navrhol zmenu územného plánu v tejto lokalite z kódov 201 a 501 na kód 1110 (čo sú parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy). Petržalka už nepotrebuje ďalšie obytné domy ani administratívu. Chýba tu dobudovanie tzv. sociálnej infraštruktúry, čiže oddychové zóny, námestia, parky a športoviská. V takomto duchu by mohlo byť koncipované aj spomínané námestie – vkusný zelený priestor vymedzený nízkou drobnou architektúrou.

Spolu s kolegami zo združenia MLADÁ PETRŽALKA plánujeme osloviť študentov architektúry a navrhneme architektonické riešenie námestia tak, ako si ho predstavujú mladí Petržalčania. Potom by už v lokalite nemala hroziť výstavba neželaných polyfunkčných a administratívnych škatúľ.

OLIVER KRÍŽ
Poslanec MZ Petržalka


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.