OLIVER
A JEHO TEAM

Andrej Kalina

Volebný obvod: 1

Volebné číslo: 8

Viac info
Mám 31 rokov, som rodený Petržalčan a celý život tu žijem. Vyštudoval som Ekonomickú univerzitu v Petržalke, som bývalý profesionálny futbalista. Ostatné 4 roky pracujem ako generálny manažér futbalového klubu FC Petržalka. Moja priorita: Vybudovať futbalový štadión v Petržalke

Michal Vičan

Volebný obvod: 1

Volebné číslo: 23

Viac info
Ako nezávislý poslanec kandidujem za Mladú Petržalku. Som dlhoročný tréner a predseda športovej komisie. Celý svoj profesionálny život som sa venoval trénovaniu vrcholových športovcov a výchove mládeže k zdravému životnému štýlu. Po voľbách sa chcem naďalej venovať rozvoju športu a podpore aktívneho trávenia voľného času mládeže v našej mestskej časti.

Ildikó Zórádová

Volebný obvod: 1

Volebné číslo: 25

Viac info
Študovala som na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej odbor procesy a zariadenia chemických výrob. Už vyše 20 rokov pracujem na Bytovom družstve Petržalka, t. č. zastávam funkciu predsedníčky družstva. Každodenne riešim požiadavky a problémy Petržalčanov. Mám dostatočný rozsah skúseností, o ktorých si myslím, že ich viem zúročiť v prospech ľudí. Ako bývalá miestna poslankyňa som sa hlavne venovala životnému prostrediu a štyri roky som aj sobášila. Moje základné hodnoty sú otvorenosť, čestnosť, zodpovednosť a tolerancia. Odkaz voličom: Cesta k dobrým riešeniam sú diskusia, rozumné kompromisy a tolerancia. Mám záujem zlepšiť a zvyšovať bezpečnosť a kultúru bývania, uchrániť zeleň, zefektívniť životné prostredie, budovať polo zapustené kontajnerové stanovištia, ale za najväčšiu výzvu považujem pokračovanie v obnove terás.

Michaela Gáži Zórádová

Volebný obvod: 2

Volebné číslo: 5

Viac info
Som rodená Bratislavčanka a už od detstva žijem v Petržalke. Vyštudovala som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a právu sa venujem dodnes. V prípade môjho zvolenia by som sa chcela zamerať na revitalizáciu vnútro blokových priestorov, s cieľom vytvorenia miesta na regeneráciu, oddych a športové vyžitie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Juraj Kríž

Volebný obvod: 2

Volebné číslo: 10

Viac info
Som dlhoročný petržalský aktivista a zakladajúci člen strany Mladá Petržalka. Som vyštudovaný historik a anglista a ostatné roky aj petržalský poslanec. Vo svojom programe sa chcem zamerať na efektívnej fungovanie petržalských základných škôl a rozvoj bezpečných cyklotrás.

Martin Dait

Volebný obvod: 3

Volebné číslo: 3

Viac info
V mestskej časti Petržalka žijem niekoľko rokov. V roku 1995 som mal úraz a skončil som na invalidnom vozíku. Od skončenia strednej školy sa okrem iného venujem komplexnému poradenstvu v oblasti ľudí so zdravotným postihnutím. Mojou prioritu pri kandidovaní za miestneho poslanca je BEZBARIÉROVOSŤ, najmä bezpečné a bezbariérové chodníky a priechody pre chodcov. Táto problematika sa netýka iba vozíčkarov, ale aj seniorov (pohybujúcich sa za pomoci vozíčka, chodítka, či bariel), mamičiek (s kočíkmi) i detí (na bicykloch, kolobežkách, či odrážadlách). Pre každého je jednoduchšie a bezpečnejšie, ak sú priechody pre chodcov urobené podľa normy. Katastrofálny stav, čo sa týka bezbariérovosti, je aj v školách, úradoch, kultúrno-spoločenských budovách a podobne.

Marek Kovačič

Volebný obvod: 3

Volebné číslo: 17

Viac info
V Petržalke žijem od narodenia. Vyštudoval na hotelovej akadémii odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Po ukončení štúdia som absolvoval vzdelávacie kurzy s európskym certifikátom pre tvorbu kongresových podujatí a tvorbou animačných aktivít. Avšak ako aktivista sa už sedem rokov snažím zveľaďovať našu mestskú časť. Pracujem v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb a starám sa najmä o verejné detské ihriská. Po mojom prípadnom zvolení sa chcem venovať organizácií kultúrno-zábavných podujatí pre najmenších Petržalčanov a zameriam sa aj na zlepšeniu kvality detských ihrísk.

Iveta Plšeková

Volebný obvod: 3

Volebné číslo: 21

Viac info
Lekárka 47 rokov, vydatá, 2 deti. Žijem a pracujem v Petržalke. Od roku 2011 vediem Petržalský okrášľovací spolok. Som autorkou projektu obnovy 50 ihrísk v Petržalke, spolu predkladala projekt zateplenia striech a výmeny okien na MŠ a ZŠ, iniciovala som výmenu zariadení kuchýň v MŠ a ZŠ. Stojím za vytvorením parku na Bosákovej a detského sveta- parku s ihriskom pri Chorvátskom ramene.

Daniela Palúchová

Volebný obvod: 4

Volebné číslo: 16

Viac info
Už viac ako 5 rokov pracujem ako riaditeľka Domu tretieho veku – zariadenia pre seniorov v Petržalke, v Ovsišti na Poloreckého ulici. Zároveň pôsobím ako poslankyňa Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka za volebný obvod Ovsište, kde žijem i pracujem.V Miestnom zastupiteľstve sa venujem najmä sociálnym témam. Rada by som ďalej rožširovala prepravnú službu – tzv. sociálny taxík. Viem, že táto problematika trápi seniorov v Petržalke. Z amoje úspechy považujem aj premaľovanie vodorovného značenia prechodov pre chodcov pri zástavke Bulíková a pri zástavke Ovsiské námestie, osadenie nových lavičiek, rozmiestnenie protiparkovacích zábran, kde som konala v spolupráci s obyvateľmi Ovsišťa. V tejto práci chcem s Vašou dôverou pokračovať aj naďalej.

Jarmila Gonzalez Lemus

Volebný obvod: 5

Volebné číslo: 8

Viac info
Volám Jarka Gonzalez Lemus. Dôvod môjho netradičného mena je prozaický - môj manžel pochádza z Čile. V Petržalke žijeme aj s našimi dvoma deťmi - Amelie (6 rokov) a Charlotte (4 roky). Záleží mi na tom, ako Petržalka vyzerá, pretože tu chcem vychovať svoje dve dcérky a bola by som rada, keby tu aj ony araz vychovávali svoje deti. Petržalka je pre mňa a moju rodinu domovom a skvelým miestom na život, na ktorý nedám dopustiť a ktorý by som chcela ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva posúvať vpred. Mojou hlavnou témou, s ktorou idem do volieb, sú miesta na aktívne stretávanie sa a športovanie pre staršie deti, ale aj pre dospievajúcu mládež, pretože takých je v Petržalke stále veľmi málo. Situáciu by pomohla vyriešiť obnova školských dvorov ako aj vybudovanie podobného parku v našom obvode, aký sa už rok nachádza v trojuholníku ulíc Vyšehradská-Šášovská-Vígľašská pod názvom Jama.

Ernest Huska

Volebný obvod: 5

Volebné číslo: 11

Viac info
V Petržalke žijem od roku 1985. Mám technické, pedagogické a aj vzdelanie z dejín umenia. Som podpredseda Petržalského okrášľovacieho spolku a moja práca je blízka ku technike-doprave, pracujem v Múzeu dopravy Bratislava, ako jeho riaditeľ. V našej miestnej časti som bol v pred pár rokmi riaditeľom Miestnej knižnice Petržalka. Za môjho pôsobenia sme s kolegami postavili jej novú pobočku - verejnú školskú knižnicu na ZŠ Prokofievova. Po 20.rokoch prvú, aj obsahom novú knižnicu v celej Bratislave. Dodnes sa z nej chodia inšpirovať z celého Slovenska. Uvoľniť dopravu aj parkovanie pre obyvateľov Petržalky : Dobudovanie električky až na koniec Petržalky zatiaľ nemé plánované záchytné parkoviská pre obyvateľov Čunova, Jaroviec a Rusoviec aj ďalšieho okolia. Tieto im môžu zjednodušiť a urýchliť dopravu. Ale hlavným cieľom je uvoľniť tak dopravu a parkovanie pre nás obyvateľov Petržalky. Plánované budúce zastávky električky cez Petržalku nemajú zatiaľ plánované odstavné a uzamykateľné boxy pre bicykle, aby ste sa k nim jednoducho dostali a išli ďalej MHD. Urobiť budúcu električku nie len obyčajným prepravným prostriedkom, ale užívateľsky príjemnú, je mojim poslaneckým záväzkom.

Anna Kollárová

Volebný obvod: 6

Volebné číslo: 7

Viac info
Kandidujem ako nezávislá kandidátka za Mladú Petržalku. Mám univerzitné vzdelanie absolvované doma aj v zahraničí v oblasti ekonómie, krízového manažmentu a bezpečnosti štátu. Pracovala som dlhé roky v štátnej správe a ako expert som spolupracovala s medzinárodnými inštitúciami OECD, EÚ a NATO. Do Petržalky som sa prisťahovala v roku 1981, keď Lúky V začali prijímať svojich prvých obyvateľov. Od začiatku som napomáhala pri dlhej ceste skultúrňovania tohto prostredia výsadbou a udržiavaním zelene a dlhoročným chránením si tohto prostredia pred jeho nežiadúcim zahusťovaním. Moje nedávne občianske aktivity v spolupráci s ďalšími obyvateľmi tejto časti Petržalky boli nasmerované proti veľkým snahám developerov o vybudovanie križovatky Vyšehradská, ktorá mala vyústiť doslova pred vchody do obytných domov v tejto časti Lúk a ukrojiť kus krásnej zelene. Moja hlavná priorita: Skvalitnenie života pre všetkých Petržalčanov.

Denisa Králiková

Volebný obvod: 6

Volebné číslo: 8

Viac info
Som Denisa Králiková a študujem medicínu. V budúcnosti sa plánujem venovať lekárstvu pre našich najmenších – pediatrii. Vo voľnom čase organizujem letné tábory a rôzne kultúrne podujatia pre deti. V prípade môjho zvolenia sa chcem zamerať na zvýšenie kapacít materských škôl pre petržalské deti.

Oliver Kríž

Volebný obvod: 6

Volebné číslo: 9

Viac info
Vyštudoval som anglistiku na pedagogickej fakulte v Bratislave a postgraduálne som ukončil Medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte v Bratislave. Celý môj život je spojený s Petržalkou a tu sa aj venujem komunálnej politike. Prvý krát som kandidoval na starostu našej mestskej časti v roku 2010, vtedy asi nebol ešte ten správny čas, ale domnievam sa, že ten čas dozrel. Dovŕšil som vek 40 rokov a cítim, že svoju službu verejnosti chcem posunúť na vyššiu úroveň. Verím, že obyvateľov Petržalky nadchne moja moderná vízia a dajú mi svoj hlas na starostu v komunálnych voľbách 2018.

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Fedinova 5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.