NÁŠ TEAM

POSLANCI

Juraj Kríž

predseda klubu, podpredseda komisie školstva

juraj.kriz@mladapetrzalka.sk

Viac info
Som dlhoročný petržalský aktivista a zakladajúci člen strany Mladá Petržalka. Som vyštudovaný historik a anglista a ostatné roky aj petržalský poslanec. Vo svojom programe sa chcem zamerať na efektívnej fungovanie petržalských základných škôl a rozvoj bezpečných cyklotrás.

Oliver Kríž

poslanec Mestského a Miestneho zastupiteľstva, člen komisie Územného rozvoja a dopravy

Viac info
Vyštudoval som anglistiku na pedagogickej fakulte v Bratislave a postgraduálne som ukončil Medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte v Bratislave. Celý môj život je spojený s Petržalkou a tu sa aj venujem komunálnej politike. Prvý krát som kandidoval na starostu našej mestskej časti v roku 2010, vtedy asi nebol ešte ten správny čas, ale domnievam sa, že ten čas dozrel. Dovŕšil som vek 40 rokov a cítim, že svoju službu verejnosti chcem posunúť na vyššiu úroveň. Verím, že obyvateľov Petržalky nadchne moja moderná vízia a dajú mi svoj hlas na starostu v komunálnych voľbách 2018.

Iveta Plšeková

poslankyňa, členka komisie životného prostredia

Viac info
Lekárka 47 rokov, vydatá, 2 deti. Žijem a pracujem v Petržalke. Od roku 2011 vediem Petržalský okrášľovací spolok. Som autorkou projektu obnovy 50 ihrísk v Petržalke, spolu predkladala projekt zateplenia striech a výmeny okien na MŠ a ZŠ, iniciovala som výmenu zariadení kuchýň v MŠ a ZŠ. Stojím za vytvorením parku na Bosákovej a detského sveta- parku s ihriskom pri Chorvátskom ramene.

Daniela Palúchová

poslankyňa, predsedníčka sociálnej a bytovej komisie

Viac info
Už viac ako 5 rokov pracujem ako riaditeľka Domu tretieho veku – zariadenia pre seniorov v Petržalke, v Ovsišti na Poloreckého ulici. Zároveň pôsobím ako poslankyňa Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka za volebný obvod Ovsište, kde žijem i pracujem. V Miestnom zastupiteľstve sa venujem najmä sociálnym témam. Rada by som ďalej rožširovala prepravnú službu – tzv. sociálny taxík. Viem, že táto problematika trápi seniorov v Petržalke. Z amoje úspechy považujem aj premaľovanie vodorovného značenia prechodov pre chodcov pri zástavke Bulíková a pri zástavke Ovsiské námestie, osadenie nových lavičiek, rozmiestnenie protiparkovacích zábran, kde som konala v spolupráci s obyvateľmi Ovsišťa. V tejto práci chcem s Vašou dôverou pokračovať aj naďalej.

NEPOSLANCI, ČLENOVIA ODBORNÝCH KOMISIÍ

Michal Vičan

člen športovej komisie

Viac info
Ako nezávislý poslanec kandidujem za Mladú Petržalku. Som dlhoročný tréner a predseda športovej komisie. Celý svoj profesionálny život som sa venoval trénovaniu vrcholových športovcov a výchove mládeže k zdravému životnému štýlu. Po voľbách sa chcem naďalej venovať rozvoju športu a podpore aktívneho trávenia voľného času mládeže v našej mestskej časti.

Marek Kovačič

člen komisie kultúry

Viac info
V Petržalke žijem od narodenia. Vyštudoval na hotelovej akadémii odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Po ukončení štúdia som absolvoval vzdelávacie kurzy s európskym certifikátom pre tvorbu kongresových podujatí a tvorbou animačných aktivít. Avšak ako aktivista sa už sedem rokov snažím zveľaďovať našu mestskú časť. Pracujem v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb a starám sa najmä o verejné detské ihriská. Po mojom prípadnom zvolení sa chcem venovať organizácií kultúrno-zábavných podujatí pre najmenších Petržalčanov a zameriam sa aj na zlepšeniu kvality detských ihrísk.

Ernest Huska

člen komisie životného prostredia

Viac info
V Petržalke žijem od roku 1985. Mám technické, pedagogické a aj vzdelanie z dejín umenia. Som podpredseda Petržalského okrášľovacieho spolku a moja práca je blízka ku technike-doprave, pracujem v Múzeu dopravy Bratislava, ako jeho riaditeľ. V našej miestnej časti som bol v pred pár rokmi riaditeľom Miestnej knižnice Petržalka. Za môjho pôsobenia sme s kolegami postavili jej novú pobočku - verejnú školskú knižnicu na ZŠ Prokofievova. Po 20.rokoch prvú, aj obsahom novú knižnicu v celej Bratislave. Dodnes sa z nej chodia inšpirovať z celého Slovenska. Uvoľniť dopravu aj parkovanie pre obyvateľov Petržalky : Dobudovanie električky až na koniec Petržalky zatiaľ nemé plánované záchytné parkoviská pre obyvateľov Čunova, Jaroviec a Rusoviec aj ďalšieho okolia. Tieto im môžu zjednodušiť a urýchliť dopravu. Ale hlavným cieľom je uvoľniť tak dopravu a parkovanie pre nás obyvateľov Petržalky. Plánované budúce zastávky električky cez Petržalku nemajú zatiaľ plánované odstavné a uzamykateľné boxy pre bicykle, aby ste sa k nim jednoducho dostali a išli ďalej MHD. Urobiť budúcu električku nie len obyčajným prepravným prostriedkom, ale užívateľsky príjemnú, je mojim poslaneckým záväzkom.

Ildikó Zórádová

členka sociálnej a bytovej komisie

Viac info
Študovala som na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej odbor procesy a zariadenia chemických výrob. Už vyše 20 rokov pracujem na Bytovom družstve Petržalka, t. č. zastávam funkciu predsedníčky družstva. Každodenne riešim požiadavky a problémy Petržalčanov. Mám dostatočný rozsah skúseností, o ktorých si myslím, že ich viem zúročiť v prospech ľudí. Ako bývalá miestna poslankyňa som sa hlavne venovala životnému prostrediu a štyri roky som aj sobášila. Moje základné hodnoty sú otvorenosť, čestnosť, zodpovednosť a tolerancia. Odkaz voličom: Cesta k dobrým riešeniam sú diskusia, rozumné kompromisy a tolerancia. Mám záujem zlepšiť a zvyšovať bezpečnosť a kultúru bývania, uchrániť zeleň, zefektívniť životné prostredie, budovať polo zapustené kontajnerové stanovištia, ale za najväčšiu výzvu považujem pokračovanie v obnove terás.

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.