Stop ropovodu cez Petržalku

Petičná iniciatíva, ktorú organizuje združenie MLADÁ PETRŽALKA

V januári 2013 sa Vláda SR zaoberala možnými trasami plánovaného prepojenia ropovodu Družba a rafinériou Schwechat. Dve z desiatich navrhovaných trás vedú cez Mestskú časť Petržalka (trasy č. 2 a 10 tzv. „mestský koridor“). O finálnom trasovaní ropovodu rozhodne vláda do konca roka 2013.

Domnievam sa, že trasovanie ropovodu cez husto obývané územie obce je bezpečnostné aj ekologické riziko. Argumenty proti ropovodu cez Petržalku som zhrnul v mojom blogu: Trasovanie ropovodu cez Petržalku je neprípustné.

Aj preto som spolu so združením MLADÁ PETRŽALKA rozbehol petičnú iniciatívu s názvom STOP ROPOVODU CEZ PETRŽALKU. Prostredníctvom tejto petície žiadame vládu Slovenskej republiky, aby pri posudzovaní možných variant trasovania plánovaného ropovodu rozhodne zamietla trasy tzv. „mestského koridoru, ktoré obe prechádzajú cez katastrálne územie nášho mesta.

V najbližších týždňoch (možno mesiacoch) budete môcť stretnúť v uliciach Petržalky žlté autíčko s našimi aktivistami. Budeme sa snažiť upozorniť na problém priamo obyvateľov Petržalky a rozprúdiť tak verejnú diskusiu na túto tému. Do konca leta chceme vyzbierať aspoň 8.000 podpisov, pričom už za prvé dva týždne sa nám podarilo získať vyše 3.000. Ďakujeme všetkým ktorí sa zapojili do našej petičnej iniciatívy.

Myslím si, že vplyvy na obyvateľstvo a životné prostredie musia byť minimalizované bez ohľadu na náklady. Pokým budem mať mandát komunálneho poslanca urobím maximum pre to, aby plánovaný ropovod neviedol cez územie Mestskej časti Petržalka.


OLIVER KRÍŽ
Poslanec MZ Petržalka


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.