Ropovod

Zásadne odmietame trasovanie ropovodu cez Petržalku a obytné zóny hlavného mesta. A stojíme aj za stanoviskom Bratislavskej vodárenskej spoločnsoti, že ropovod je rizikom pre vzácnu vodu! Ministerstvo hospodárstva dlhodobo nekomunikuje zámer trasovania ropovodu s verejnosťou a svoje plány zahmlieva. Tak ako citlivo rakúska strana vníma otázky jadrovej energetiky u nás, rovnako musí pochopiť, že občania Slovenska citlivo vnímajú ohrozenie dôležitých zdrojov pitnej vody kvôli napojeniu ropovodu do rakúskej rafinérky. Aj menšia havária by totiž mohla spôsobiť kontamináciu vodných zdrojov, zhoršiť kvalitu zásob pitnej vody a drasticky znečistiť flóru a faunu lužných lesov.


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.