Petícia za znovuobnovenie pôvodnej trasy linky č. 95

Autobus 95 (pamätníci vedia že kedysi to bola linka č. 45) patrí k moderným petržalským dejinám podobne ako Aupark, modrý dom, alebo zmrzlina na Fedinke. Vďaka svojmu trasovaniu a praktickosti ide o zhusta využívanú autobusovú linku, na ktorú je už cestujúca verejnosť navyknutá. Najväčšou pridanou hodnotou „95-ky“, je však nepochybne jej konečná zastávka na Šafárikovom námestí, ktorá spája obidva brehy Dunaja a uľahčuje tak život stovkám obyvateľov nášho mesta.

Obyvatelia hlavného mesta platia za MHD, a majú teda nárok na primeranú protihodnotu v podobe efektívnej a komfortnej verejnej dopravy.Preto spolu so združením Mladá Bratislava spúšťam petíciu, v ktorej žiadame DPB a najmä Magistrát hlavného mesta, aby došlo k znovuobnoveniu pôvodnej trasy autobusovej linky 95 do tej doby, kým sa nezrealizuje druhá fáza výstavby električkovej trate.

OLIVER KRÍŽ
Poslanec MZ Petržalka


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.