Petícia proti výstavbe na Hálovej ulici

V blízkosti Hálovej ulice pred kaviarňou Net-Café sa istý investor opäť pokúšal vybaviť povolenie na výstavbu deväťpodlažného polyfunkčného objektu s bytmi. Tento projekt je absolútne neprijateľný, nakoľko ide o trávnatú plochu, ktorá plní rekreačnú a oddychovú úlohu. Daná lokalita je zaradená do tzv. stabilizovaného územia a v súčasnosti je tam akútny nedostatok parkovacích miest. Ďalším zahusťovaním by došlo k zhoršeniu štandardu bývania v danej lokalite.
Z tohto dôvodu sme spolu s mojim bratom, petržalským poslancom Jurajom Krížom iniciovali petíciu proti výstavbe na tomto území. S nažili sme sa apelovať na Primátora Bratislavy, aby k predmetnému zámeru zaujal negatívny postoj . Podarilo a nám vyzbierať vyše 400 podpisov.

Iniciatíva obyvateľov v kombinácií z mediálnym tlakom bola evidentne účinným nástrojom. Dňa 24.10. 2007 vydal magistrát hl. m. SR k predmetnému zámeru nesúhlasné záväzné stanovisko.

Ide však len o čiastkové víťazstvo . Na základe podnetov občanov z okolia sa domnievam, že k onečným cieľom našej spoločnej iniciatívy by mala byť udržiavaná zelená plocha (prípadne park) lemovaná pakovacími miestami.


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Fedinova 5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.