Okolie bývalej Matadorky bude bezpečné

V lete 2006 vyhorel bratislavský sklad firmy Detox, ktorý sa nachádzal v blízkozti bývalej továrneu Matador v Petržalke. Našťastie nikto z občanov Petržalky vtedy nebol zranený. Domnievam sa však, že sklady chemických látok za žiadnych okolností nemali byť v blízkosti obytných zón a domov.
Na podnet viacerých občanov Petržalky som preto vtedy rozbehol petíciu za zdravú Petržalku pod názvom Sklady nebezpečných chemikálií v Petržalke nechceme. Občania svojimi podpismi žiadali magistrát hl. m. SR, aby preklasifikoval túto lokalitu z výrobnej zóny na zmiešané územie. Našu petíciu vtedy podporilo vyše 3.000 ľudí a všetkým patrí vďaka za ich občiansky postoj.

Požadovaná zmena sa vtedy žiaľ nedostala do nového Územného plánu mesta, ktorý bol schválený v roku 2007. V období našej petície bol tento strategický dokument tesne pred schválením. Jeho príprava trvala niekoľko rokov, a preto nebolo už technicky možné doňho zahrnúť požadované preklasifikovanie. Spoločnosť Detox vtedy musela zaplatiť pokutu pol milióna korún a tiež MČ Petržalka rozhodla, že tieto chemické sklady budú zbúrané.
V tom období začal magistrát hlavného mesta s prípravou tzv. zmien a doplnkov k spomínanému územnému plánu. Jednou s mojich poslaneckých priorít sa stalo  preklasifikovanie lokality bývalej „Matadorky“ na zónu bez chemických skladov.

V mojom druhom funkčnom období sa mi konečne podarilo moje predsavzatie splniť. Dňa 15.12.2011 prijalo mestské zastupiteľstvo materiál z názvom Úzmený plán –   zmeny a doplnky 02. Zmeny zahŕňajú 59 lokalít, kde sa zintenzívni zástavba, 52 metodických zmien, 71 opráv technických a formálnych chýb či 12 zmien zo zastavateľného územia na plochy zelene. Okrem toho zahŕňajú 14 zmien z rozvojového územia na stabilizované so zníženou intenzitou výstavby, deväť brownfieldov, teda bývalých výrobných areálov, ktoré sa zmenia na plochy s mestotvornými funkciami a 13 záberov poľnohospodárskej pôdy, na ktorých sa bude stavať. Medzi preklasifikované brownfieldy (bývalé výrobné závody) patrí aj okolie bývalej Matadorky. Dnes už teda nejde o výrobnú zónu a preto tam nemôžu sídliť nebezpečné prevádzky. Napríklad sklady toxických chemikálií. Pevne verím, že toto územie bude čoskoro revitalizované v prospech všetkých občanov Petržalky.

OLIVER KRÍŽ
Poslanec MZ Petržalka


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.