Nulová sadzba pre ŤZP v bratislavskej MHD

Na ostatnom MsZ som sa žiaľ nezúčastnil (asi po prvý krát za cele moje poslanecké fungovanie). Bol som na dlhodobo plánovanej ceste v zahraničí. Podľa mojich informácií sa na tému zrušenia bezplatného cestovania pre ŤZP v MHD prakticky vôbec nediskutovalo. Materiál bol vraj prijatý ako ďaší technický krok na zavedenie integrovanej dopravy.

Môžeme len teoretizovať koho to bola vina. Myslím, že keby som bol prítomný, tak na daný problém upozorním dôslednejšie (hlasoval by som proti, alebo pripravil pozmeňovací návrh). V minulom volebnom období (keď sa schvaľovala II. etapa) to bol práve môj poslanecký klub (zelených a nezávislých poslancov), ktorý navrhol pozmeňovacím návrhom schváliť bezplatnú MHD pre dobrovoľných darcov krvi – držiteľov zlatej Janského plakety (navrh podal starosta Peťo Pilinsky).

Od posledného zasadnutia Mestkého zastupiteľstva mi prakticky každý deň prichádzajú podnety od (odôvodnene) nasrdených obyvateľov Bratislavy. Celá vec ma mrzí o to viac, že som sa problematike ZŤP venoval vo svojej rigoróznej práci, kde som skúmal možnosti integrácie ZŤP do spoločnosti formou vzdelávania a zamestnávania. Musíme si tiež uvedomiť, že v Bratislave mali ťažko zdravotne postihnutí tradične bezplatné cestovanie a tento benefit by mal ostať zachovaný.
Projekt integrovanej dopravy pokladám za nevyhnutnú súčasť moderného mesta, ale:

Pri zjednocovaní taríf (v rámci projektu integrácie dopravy) to boli naši partneri, ktorí sa odmietli prispôsobiť bezplatnému režimu MHD pre ZŤP  Bratislave (napr. ministerstvo dopravy). Bola to práve „sociálna“ ficovláda, ktorá schválila v novembri 2014 ďalší tzv. „sociálny balíček“, ktorým sa zaviedlo cestovanie zadarmo pre dôchodcov a študentov. Súdruhovia vo svojej horlivosti akosi pozabudli na ZŤP! (tým ponechali platiť 50% cestovného). Paradox? Možno ani nie – ZŤP sú pre vádu asi zanedbateľná voličská skupina…

Ale vráťme sa k „in medias res“… Netreba panikáriť: čas máme do novembra a stále jestvuje priestor pre nápravu. Mojim cieľom je, aby ZŤP mali cestovanie v Bratislave bezplatne, tak ako tomu bolo doteraz na základe „zvykového práva“. Hlavné mesto musí tento štandard udržať. V tejto chvíli máme dve možnosti:

1. Partneri akceptujú bezplatné cestovanie pre ZŤP. Aj vďaka verejnej diskusií, ktorú hlasovanie vyvolalo musí mesto vytvoriť tlak na našich partnerov, aby prehodnotili doterajší systém ich taríf. Zo strany hlavného mesta to nie je problém zo strany hl.m. – my sa radi vrátime k bezplatnému pre ZŤP. Zmena však musí byžť akceptovaná aj zo strany našich partnerov v projekte integrovanej dopravy (vlaky a prímestské autobusy).

2. Ak sa partneri odmietnu prispôsobiť, treba zvážiť aj inú možnosť financovania: doplatiť rozdiel zo zdrojov mesta… (akokoľvek je naše mesto finančne poddimenzované, bezplatná doprava pre ZŤP je červená čiara ktorú by sme nemali prekročiť)…

P.S.
Problematiku dobrovoľných darcov krvi som už medzičasom diskutoval aj s predstaviteľmi SČK (konkrétne s Dr. Malíkom). Alternatíva, ktorú by si vedeli predstaviť je zúženie bezplatného cestovania, resp. zľavy z držiteľov Janského zlatej plakety na držiteľov diamantovej plakety. V prípade zlatej ide o cca 1.500 ľudí a každý rok pribudne ďaších 150. Pri diamantovej sa jedná o cca 204 bratislavčanov a rocný nárast je maximálne ďalších 15 darcov.


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.