KTO
SME

Odmalička sme vyrastali v Petržalke. Boli sme svedkami toho, ako sa naše sídlisko a život na ňom menili aj vďaka susedskej výpomoci, spoločným brigádam a dobrovoľníckym akciám našich rodičov. Ich výsledkom bolo nielen krajšie okolie, ale aj súdržnejšia komunita obyvateľov a pocit spolupatričnosti. Keď sme dospeli, aj my sami sme sa rozhodli pokračovať v dobrovoľníckych aktivitách. Organizovali sme v Petržalke ekologické, športové a kultúrne podujatia. Populárnymi sa stali najmä víkendové brigády na skrášlenie životného prostredia alebo aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času.

Písal sa rok 2010, kedy sme ako partia aktivistov založili občianske združenie Mladá Petržalka. Odvtedy sa usilujeme, aby sa posilnila spolupatričnosť miestnej komunity a aby sa Petržalčania prebudili z apatie a začali sa zaujímať o samosprávu a veci verejné. Organizovaním nápaditých osvetových kampaní a kultúrnych, športových či ekologických podujatí sa snažíme pozdvihnúť kvalitu života v našom okolí.

Prívlastok „Mladá“ má symbolizovať akýsi nový začiatok a optimizmus pre lokálnu komunitu, a zároveň obrodu princípov poctivej samosprávy, ktorú chápeme ako aktívnu službu jej obyvateľom.

V istom momente sme si ale uvedomili, že občianska aktivita a komunitné projekty nestačia. Chceme Petržalku, ktorá bude vždy na strane Petržalčanov. Ktorá bude dopravne, ekologicky, architektonicky, kultúrne a športovo napredovať. Taký cieľ sa však nedá uskutočniť len pomocou komunitnej práce. Vieme, že niektoré veci ako aktivisti nevieme ovplyvniť a že zásadné zmeny a zlepšenia sa dajú dosiahnuť iba cez aktívne pôsobenie v komunálnej politike. Zvolení zástupcovia ľudí, majú totiž posledné slovo pri kľúčových rozhodnutiach, ktoré sa týkajú nás všetkých.

Aj preto sa v každých komunálnych voľbách usilujeme o hlasy a priazeň Petržalčanov a niekoľkí z nás už opakovane získali vašu dôveru. Prítomnosť v petržalskom a bratislavskom zastupiteľstve nám dáva možnosť dotiahnuť aktivity Mladej Petržalky do úspešného konca, či pozorne dohliadať z pozície poslancov na riešenie problémov, na ktoré sme dlhodobo poukazovali.

Sústredili sme sa na výstavbu petržalských pouličných telocviční, opravu petržalských chodníkov a nebezpečných križovatiek, výstavbu novej a dnes už hotovej škôlky na Vyšehradskej, pomoc lokálnym komunitám petržalských seniorov a riešenie problému s bezpečnosťou na petržalskej hrádzi.

Mnohokrát sa nám však naše petržalské projekty presadiť nepodarilo. Politické koalície v zastupiteľstve nás ako menšinu odsúvali bokom. Preto sme sa rozhodli urobiť z Mladej Petržalky lokálnu stranu. Stranu, ktorá nebude ani vľavo ani vpravo, ale vždy iba na strane Petržalčanov. Náš líder Oliver Kríž kandiduje v nadchádzajúcich komunálnych voľbách na starostu a postavíme aj silnú kandidátku do zastupiteľstva.

Už odmalička sme pohŕdali tými, ktorí podceňovali Petržalčanov. Vedeli sme, že práve my žijeme na tej správnej strane Dunaja. Mladá Petržalka je lokálna strana, ktorá je a vždy bude na strane vás – Petržalčanov.

Naše videá si môžete pozrieť na našej Facebook stránke Mladá Petržalka.

Váš, Oliver Kríž

 

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.