Financovanie hlavného mesta

Už dvadsaťpäť rokov na Slovensku platí samostatný Zákon číslo 377/1990 Zb. z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorý ustanovuje za hlavné mesto SR Bratislavu. Paradoxne tento zákon neobsahuje žiadnu časť, ktorá by riešila financovanie nákladov spojených s vykonávaním funkcie hlavného mesta. Taktiež neexistuje žiadna právna norma, ktorá by z finančného aspektu zohľadňovala špeciálne postavenie Bratislavy ako hlavného mesta. Rovnako neexistuje žiaden mechanizmus, ktorý by Bratislave kompenzoval zvýšené náklady s plnením zákonnej funkcie ako je tomu napríklad pri Prahe alebo Viedni, ako hlavných mestách svojich krajín. Jednoznačne treba zriadiť samostatnú kapitolu v štátnom rozpočte, ktorá Bratislave pridelí na plnenie tejto funkcie extra finančné prostriedky. Mesto tak nebude musieť sanovať z komunálneho rozpočtu celoštátne funkcie a povinnosti, tak ako tomu je doteraz.


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.