Fámy a fakty okolo „lesíka“ Krasovského

Po nedávnom výrube stromov v oblasti tzv. „lesíka“ Krasovského, sa spustila vlna emócií. Ochranári prírody bedákajú a obviňujú komunálnych politikov, tí zase hádžu špinu jeden na druhého; miestny poslanci zvaľujú vinu na starostu, starosta na mestských poslancov, atď. Sám som bol terčom rôznych verbálnych útokov a nepravdivých obvinení. Na základe toho vo mne dozrel pocit, že treba niektoré aspekty prípadu osvetliť:

FAKTY

 • Predmetný pozemok prenajal primátor hl. m SR Bratislavy investorovi na dobu neurčitú ešte v predchádzajúcom volebnom období. V súlade z územným plánom mesta je v tejto časti možná výstavba.
 • Územné rozhodnutie, stavebné povolenie a povolenie na výrub stromov vydal stavebný úrad v Petržalke – ten podlieha starostovi mestskej časti.
 • Miestni ani mestskí poslanci nemajú s povolením nič spoločné a ani ho nedokážu nijako ovplyvniť. Ide o prenesený výkon štátnej správy a ten je v plnej kompetencií starostu.
 • Rovnako predaj daného pozemku v mestskom zastupiteľstve nijako nesúvisí s výstavbou a ani z výrubom. Investor mal pozemok prenajatý na dobu neurčitú, čiže mohol začať stavať. Vlastníctvo pozemku nie je podmienkou k vydaniu územného rozhodnutia – stačí nájomný vzťah.
 • Preto je nelogické, aby hlavné mesto vlastnilo pozemok pod cudzou stavbou, ktorá by tam tak či tak vyrástla. Ponechaním si pozemku vo vlastníctve mesta by poslanci nezabránili ani výstavbe, ani výrubu stromov.
 • Suma získaná z predaja sa automaticky dostala do položky kapitálových výdavkov. Za ne mesto realizuje tak potrebné investičné aktivity pre svojich občanov ako sú výstavba ciest, mostov, nákup autobusov, atď. Investor sa naviac zaviazal pri kúpnej zmluve darovať Petržalke 3 milióny korún na podporu revitalizácie zelene.
 • Investor na základe požiadaviek ochranárov upustil od výstavby na časti parcely. Tam zostanú stromy, ktoré vytvoria bariéru medzi výstavbou a Sadom Janka Kráľa.

K FÁMAM

 • Nazývať trojuholník náletovej neupravenej zelene „lesíkom“ je nepresné. Pod slovom „lesík“ si ja osobne predstavujem rekreačnú zónu oddychu.
 • Ide o prvý „lesík“ na svete pod ktorým sa nachádzajú bývalé bunkre a ktorý priamo hraničí z medzinárodnou diaľnicou.
 • „Lesík“ v posledných rokoch využívali psy na vykonávanie potreby a tiež ho zneužívali bezdomovci a narkomani.
 • Ochranárom sa podaril husársky kúsok; poplietli hlavu obrovskému množstvu ľudí, ktorí vytvárali živú reťaz okolo zaprášeného pásu náletovej zelene pri najfrekventovanejšej cestnej komunikácií na Slovensku. Ochranári tvrdili, že majú projekt na jeho revitalizáciu.
 • Ani po jeho prípadnej úprave si neviem predstaviť mamičku, ktorá by zo Sadu Janka Kráľa prešla cez cestu a išla kočíkovať svoje dietky do trojuholníka vedľa 8 prúdovej cesty!

Chráňme to, čo sa chrániť oplatí. V tesnom susedstve teraz už bývalého „lesíka“ sa nachádza Sad Janka Kráľa. V prípade jeho ohrozenia pôjdem ako prvý protestovať a stavať živú reťaz. Osobne sa domnievam (a potvrdzujú to aj mnohé odborné stanoviská), že budova na danom pozemku lepšie ochráni Sad pred hlukom a prachom od diaľnice, než pôvodná zeleň.

Za svoje názory uverejnené v tomto príspevku si pevne stojím. Nebudem sa populisticky schovávať za prázdne vety. Možno to vyvolá spŕšku negatívnych reakcií, ale kto chce prijať fakty, tak ich aj pochopí. Cítil som potrebu uviesť niekoľko skutočností na pravú mieru, aj keď druhá časť príspevku môže negatívne ovplyvniť moju voličskú podporu. Občania ktorí ma poznajú vedia, že nie som zástancom bezhlavej výstavby. Dôkazom sú moje petičné iniciatívy proti vnútroblokovej výstavbe na Hálovej ulici a na Šrobárovom námestí (Vista Tower).

OLIVER KRÍŽ
Poslanec MsZ


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.