Dojná krava – iniciatíva za zmenu financovania hlavného mesta

Zo zákona o hlavnom meste musí dnes Bratislava plniť funkciu politického, administratívneho, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra SR. Na rozdiel od vyspelých európskych krajín a ich hlavných miest, Bratislava na plnenie týchto zákonných funkcií od štátu nedostáva ani euro. A to ešte v porovnaní s ostatnými krajskými mestami v prepočte na jedného obyvateľa pri porovnaní všetkých krajských miest na Slovensku je nepomer, medzi tým čo Bratislava do štátneho rozpočtu odvedie a čo z neho na bežnú prevádzku dostane až takmer 1,5-krát v neprospech hlavného mesta.

Žiadame zmenu modelu financovania hlavného mesta SR Bratislavy a jeho funkcií. Súčasný model považujeme za nedostatočný, nakoľko vôbec nezohľadňuje potreby Bratislavy z pohľadu povinnosti plniť túto funkciu, hoci jej táto povinnosť zo zákona prináleží a vyplýva.


OLIVER KRÍŽ
Poslanec MZ Petržalka


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.