Bezpečnosť chodcov v PETRŽALKE – balíček dopravných opatrení

Spolu s bratom Jurajom Krížom, ktorý je poslancom MZ v Petržalke sme sa počas roka 2009 zamerali na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v MČ Petržalka. Išlo o balík jednorazových dopravných opatrení, ktoré boli riešené ako mimorozpočtové iniciatívy realizované prostredníctvom poslaneckých interpelácií.Na problematické úseky nás počas celého roka upozorňovali samotní občania Petržalky. V roku 2009 bolo zrealizované umiestenie retardéra na Jasovskej a medzicestná bariéra pri OC Aupark. V roku 2010 sa nám dúfam podarí zrealizovať ohlásené doplnenie osvetlenia na Markovej ulici a Vlasteneckom námestí a tiež zvýšiť bezpečnosť na prechode pre chodcov na Jiráskovej ulici (Markova ulica v dotyku s Fedinovou).

Na tento nebezpečný prechode ma upozornili samotní obyvatelia z okolia, a tak sme spolu s nimi zorganizovali občiansku petíciu adresovanú magistrátu hl. m. SR Bratislavy, ktorý je správca danej komunikácie. Občania v petícií požadujú osadenie semafora, na čo asi rozpočet v období ekonomickej krízy nebude postačovať. Na jar roku 2010 by sa mala zvýšiť bezpečnosť tohto priechodu osadeným výstražného dopravného zariadenia, lepšieho osvetlenia prechodu a zvýrazneným existujúceho vodorovného značenia. Operatívna komisia pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl.m. navrhla na nás podnet zaradiť tento prechod pre chodcov do zoznamu dopravných stavieb, kde by bude vybudovaná svetelná signalizácia v rokoch 2009 – 2011.


Návrat na všetky články

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Fedinova 5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.