Aktivity

Leto Mladej Petržalky & Šaša Maroša

Dobrá nálada, detský džavot a smiech, potlesk rodičov a starých rodičov. Také bolo už tretie leto na detských ihriských naprieč celou Petržalkou.Vystúpenia Šaša Maroša pod záštitou Olivera a tímu Mladá Petržalka sa tak postupne stali tradíciou. Sme radi, že si deti aspoň nachvíľu odpočinú od smartfónov a ponoria sa do sveta fantázie a zábavy. Šašo […]

Celý príspevok


Vystúpenia Maji Velšicovej pre našich seniorov

Najviac energie nám dobýja práca a stretnutia s našimi seniormi. Pravidelne ich navštevujeme v denných centrách, kde im náš aktivista Marek Kovačič vždy napečie chutnú tortu. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, však tradične organizujeme veľké kultúrne podujatie. Herečka a speváčka Maja Velšicová má vždy pripravený program plný pesničiek a vtipov. Návštevníci tak majú bohaté […]

Celý príspevok


Petícia za znovuobnovenie pôvodnej trasy linky č. 95

Autobus 95 (pamätníci vedia že kedysi to bola linka č. 45) patrí k moderným petržalským dejinám podobne ako Aupark, modrý dom, alebo zmrzlina na Fedinke. Vďaka svojmu trasovaniu a praktickosti ide o zhusta využívanú autobusovú linku, na ktorú je už cestujúca verejnosť navyknutá. Najväčšou pridanou hodnotou „95-ky“, je však nepochybne jej konečná zastávka na Šafárikovom […]

Celý príspevok


Dojná krava – iniciatíva za zmenu financovania hlavného mesta

Zo zákona o hlavnom meste musí dnes Bratislava plniť funkciu politického, administratívneho, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra SR. Na rozdiel od vyspelých európskych krajín a ich hlavných miest, Bratislava na plnenie týchto zákonných funkcií od štátu nedostáva ani euro. A to ešte v porovnaní s ostatnými krajskými mestami v prepočte na jedného obyvateľa pri porovnaní […]

Celý príspevok


Stop ropovodu cez Petržalku

Petičná iniciatíva, ktorú organizuje združenie MLADÁ PETRŽALKA V januári 2013 sa Vláda SR zaoberala možnými trasami plánovaného prepojenia ropovodu Družba a rafinériou Schwechat. Dve z desiatich navrhovaných trás vedú cez Mestskú časť Petržalka (trasy č. 2 a 10 tzv. „mestský koridor“). O finálnom trasovaní ropovodu rozhodne vláda do konca roka 2013. Domnievam sa, že trasovanie […]

Celý príspevok


Výstavba betonárky pri Sovom lese je neprípustná

Takzvaný Soví les je prírodný lužný les, ktorý sa rozprestiera pri Dunaji v Petržalke od Ekonomickej univerzity až k Mostu Apollo. Les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a žije tam množstvo vzácnej zvery. Soví les bol minulý rok dokonca vyhlásený za chránený areál a je v štvrtom pásme ochrany prírody. Práve preto ma […]

Celý príspevok


Návrh na zmenu územného plánu v lokalite Hálova

Ešte v roku 2007 plánoval súkromný investor masívnu výstavbu v blízkosti Hálovej ulice. Konkrétne malo ísť o tri polyfunkčné objekty s bytmi, ktoré mali mať výšku 9 poschodí. Predmetná stavba sa mala nachádzať na voľnej trávnatej ploche pred kaviarňou Net-Café (dnes Motýľ). Ľudia z okolia vtedy ostro prejavili svoj nesúhlas, keďže výstavba v tomto stabilizovanom území by si […]

Celý príspevok


Zmena územného plánu na námestí Jána Pavla II.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bratislave dňa 2.2.2012 som otvoril tému budúcej podoby Námestia Jána Pavla II.. Na tomto mieste pri Chorvátskom ramene v roku 2003 odslúžil slávnostnú bohoslužbu bývalý pápež. Námestie má už svoje meno aj napriek tomu, že ešte nie je vybudované. Všeobecne ide o nezvyklú prax ktorá dokazuje, že toto miesto má symbolický význam. Toto […]

Celý príspevok


Okolie bývalej Matadorky bude bezpečné

V lete 2006 vyhorel bratislavský sklad firmy Detox, ktorý sa nachádzal v blízkozti bývalej továrneu Matador v Petržalke. Našťastie nikto z občanov Petržalky vtedy nebol zranený. Domnievam sa však, že sklady chemických látok za žiadnych okolností nemali byť v blízkosti obytných zón a domov. Na podnet viacerých občanov Petržalky som preto vtedy rozbehol petíciu za zdravú […]

Celý príspevok


Vznik Múzea lodnej dopravy

Možno to mnohí nevedia, ale Bratislava je mesto so starodávnymi lodníckymi tradíciami. Žiaľ v hlavnom meste nemáme ani jedno zariadenie, ktoré by sústreďovalo a dokumentovalo históriu plavby a poskytovalo širokej verejnosti možnosť na vlastné oči nahliadnuť do histórie vodnej dopravy na Slovensku. A preto sa veľmi potešil, keď ma pred časom oslovila skupina nadšencov z […]

Celý príspevok


Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.