ĎAKUJEME!

Milí Petržalčania, ďakujeme pekne za vašu podporu, ktorú ste nám prejavili v ostatných komunálnych voľbách. Vážime si každý jeden hlas, ktorý ste sa nám rozhodli dať. Naďalej budeme zastupovať Vaše záujmy v Petržalskom zastupiteľstve a veríme, že nám zachováte priazeň aj v nasledujúcom období.

Video

OLIVEROV PROGRAM

DOPRAVA

Statická doprava – parkovanie

Pre Petržalku chceme okamžité prijatie pravidiel rezidenčného parkovania, ktoré zvýhodnia Petržalčanov

Bezpečné cyklotrasy

Sme za budovanie bezpečných cyklotrás, plne oddelených od motorovej dopravy.

Dokončenie električky

Z funkcie starostu chceme „nakopnúť“ magistrát, aby sa urýchlilo dokončenie električky naprieč celou Petržalkou

Bezpečnosť na Petržalskej hrádzi

Na zvýšenie bezpečnosti rekreantov zabezpečíme osadenie jasného dopravného značenia a intenzívnejšie kontroly zo strany Mestskej polície (najmä v letom období).

VEREJNÉ PRIESTORY

Výsadba nealergénnych drevín

Sme za výsadbu čisto nealergénnych drevín (ihličnany), v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu alergií.

Bezbariérová mobilita

Zameriame sa na tvorbu bezbariérových verejných priestranstiev, aby seniori, rodičia s kočíkom a ľudia na vozíku (alebo iným obmedzením) nemali nikde v Petržalke sťažený pohyb.

Revitalizácia Nám. Republiky

Chceme z tohto námestia vytvoriť nové centrum na stretávanie sa Petržalčanov. Miesto s množstvom zelene, lavičiek a priestorom pre komunitné trhy.

Revitalizácia okolia Draždiaka

Naše jazero si zaslúži komplexnú revitalizáciu s čistou plážou a modernými sociálnymi zariadeniami.

FUNKČNÉ SLUŽBY

Riešenie situácie v Materských školách

Popri budovaní nových kapacít trváme aj na zmene podmienok prijímacieho konania tak, aby miesta v petržalských škôlkach boli najmä pre petržalské deti.

Interaktívne fungujúci úrad a otvorená samospráva

Chceme viesť úrad, ktorý s ľuďmi aktívne komunikuje a operatívne rieši ich problémy elektronicky (mobilná aplikácia, interaktívna web stránka) alebo telefonicky.

Starostlivosť o seniorov

Petržalka potrebuje ďalšie zariadenie pre seniorov, ktoré by naplnilo potreby a očakávania aj tejto vekovej kategórie.

Čistota verejných priestranstiev

Chceme presmerovať viac peňazí do podniku verejnoprospešných služieb, aby bola v Petržalke čistota a poriadok počas celého roka.

Informačné médium (Petržalská televízia)

Petržalka si zaslúži vlastné a dostupné informačné médium, ktoré bude informovať o dianí v Mestskej časti, stretávať sa s občanmi a zbierať ich názory.

Oliver Kríž
Kandidát na starostu

PODNETY OBČANOV

My v Mladej Petržalke vás počúvame a pravidelne sa pýtame na váš názor. Vaše podnety nás zaujímajú, ak máte teda názor na to ako, alebo čo zlepšiť v Petržalke, napíšte nám sem váš podnet.

Najlepšie podnety vyberieme a natočíme o nich reportáž do Petržalskej televízie, najaktívnejší prispievateľ z vás získa miesto na našej kandidátke a bude mať možnosť spolu s nami zmeniť veci k lepšiemu!

PODPORTE NÁS

Sme nezávislá a transparentná petržalská strana a preto sme závislí od vlastných zdrojov a príspevkov petržalčanov, ktorí nám veria.

Prispejte akoukoľvek čiastkou na chod našej strany a predvolebnú kampaň. Ďakujeme!
SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Transparentný účet

Evidencia členských príspevkov za rok 2021
Politická strana Mladá Petržalka – lokálna strana vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijala žiadne členské príspevky, peňažné ani nepeňažné dary či iné bezodplatné plnenia v hodnote presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom roku.

Evidencia členských príspevkov za rok 2020
S výnimkou uvedených finančných príspevkov, nemala politická strana MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana žiadne iné peňažné ani nepeňažné príjmy, ktoré by bola povinná zverejniť podľa § 22 ods. 5 zákona 85/2005 o politický stranách.

Evidencia členských príspevkov za rok 2019
S výnimkou uvedených finančných príspevkov, nemala politická strana MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana žiadne iné peňažné ani nepeňažné príjmy, ktoré by bola povinná zverejniť podľa § 22 ods. 5 zákona 85/2005 o politický stranách.

Voľby 2018 – Správa o vynaložených prostriedkoch na kampaň

Zoznam finančných príspevkov za rok 2018
S výnimkou uvedených finančných príspevkov, nemala politická strana MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana žiadne iné peňažné ani nepeňažné príjmy, ktoré by bola povinná zverejniť podľa § 22 ods. 5 zákona 85/2005 o politický stranách.

Kontaktujte nás

Sme team ľudí, ktorí chcú s vami udržiavať dialóg. Preto sme vďační za akýkoľvek podnet, otázku alebo pripomienku. Snažíme sa vám odpovedať v najkratšom možnom čase. Ďakujeme.

 

MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana
Béžová 3958/4, 851 07 Bratislava
IČO: 42 364 078
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4643 7216

Kontaktný email: mladapetrzalka@mladapetrzalka.sk

 

 

Zaujíma vás, čo sa deje na našom Facebooku?
Sledujte naše príspevky, témy a súťaže.

Viete už o našom unikátnom projekte internetovej
petržalskej televízie? Zaujímavé video reportáže môžete
odoberať na našom YouTube profile.